Μήπως δε χρειάζονται τόσα λεφτά για κινητό;

Είναι γεγονός ότι το κινητό αποτελεί ένα σημαντικό πολυεργαλείο της καθημερινότητας μας που χαλάμε πολλά χρήματα σε αυτό. Οι Unboxholics στο κανάλι τους κατά καιρούς παρουσιάζουν πιο οικονομικές λύσεις που προσπαθούν να κοντράρουν στα ίσα τους μεγάλους παίχτες!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s